Mens Agitat Molem, "הרוח תניע את החומר" (וירגיליוס)

קניין רוחני; פוסט מס'  4 – סוד מסחרי!

למה אני לא מסוגל להבדיל בין קוקה קולה לטמפו, ואיך עושים מיליארדים מסוד מסחרי חסר ערך ? כמה מילים על סודות מסחריים.

סקרנים לקרוא? המשיכו כאן.  
קניין רוחני; פוסט מס'  3 - זכויות יוצרים!

קצת על זכויות יוצרים - מה בין סופר למתכנת? מי זוכר מה זה נטסקייפ? קניין רוחני: פוסט מס' 3 - זכויות יוצרים!

סקרנים לקרוא? המשיכו כאן.  
קניין רוחני; פוסט מס' 2 - פטנט!

פוסט מס' 2 בסדרה, בו נתחיל לפרט את חבילות הזכויות השונות המוענקות ליוצרים וממציאים; והיום - מה הקשר בין פטנטים לבין הביצים של בוראט?

סקרנים לקרוא? המשיכו כאן.  
קניין רוחני; פוסט מס' 1 (מבוא)!

יש המון אי בהירות בקרב יזמים באשר לקופסה השחורה הקרויה "קניין רוחני". זה בדיוק תפקידו של המברג; אנחנו לא אוהבים כאן אי בהירויות. אנחנו נעשה לכם טיפה סדר.

סקרנים לקרוא? המשיכו כאן.