Mens Agitat Molem, "הרוח תניע את החומר" (וירגיליוס)

קיבלתם ייצוגית בגין ספאם? נפלתם קורבן לתובע סדרתי? אל חשש! השליטה בידיכם; כך "תשכנעו" את התובע שאתכם לא מתעסקים.

המפתח להגנה מפני כל תביעה מצוי בידיכם; האסטרטגיה הטובה ביותר היא טקטיקה. קחו זכוכית מגדלת, ובואו ללמוד איפה ה"טריקים".

סקרנים לקרוא? המשיכו כאן.  
חוק הספאם - מורה נבוכים!

מה הקשר בין "לוף" לנסיך ניגרי? SPAM! (ספאם). זהו מורה נבוכים לחוק הספאם (או בשמו המלא: סעיף 30א לחוק התקשורת). הפוסט מועלה עקב הוובינר שהעברתי בשת"פ עם Smoove בעניין.

סקרנים לקרוא? המשיכו כאן.